TIPS

Ventileren is nu belangrijker dan ooit. Bij Ventileerkracht onderzoeken wij de luchtkwaliteit op scholen en kunnen wij daarnaast de volledige projectbegeleiding uit handen nemen indien uw installatie vervangen moet worden. 

Tips voor ventileren in scholen

Ventileer 24 uur per dag, zomer en winter. Ventileren is het voortdurend verversen van lucht in een ruimte. Bijvoorbeeld door altijd (hooggelegen) ramen en roosters open te zetten.
Zorg voor dwarsventilatie: open ramen of ventilatieroosters in tegenover elkaar liggende gevels.
Luchten betekent in korte tijd een grote hoeveelheid verse lucht in een lokaal aanvoeren. Lucht iedere pauze, zet 15 minuten alle ramen en deuren tegen elkaar open.
Gebruik ventilatievoorzieningen zoals regelbare ramen en roosters op een juiste wijze.
De ventilatieroosters moeten regelmatig schoon worden gemaakt, neem dit op in het schoonmaakroosterZet de mechanische ventilatie altijd op de hoogste stand als de leerlingen aanwezig zijn. Sluit voor de mechanische ventilatie een onderhoudscontract af met een gekwalificeerd installatiebedrijf

WIST U DAT?

Er worden 15% meer rekenfouten gemaakt bij onvoldoende ventilatie

WIST U DAT?

Gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas hebben asmatische klachten.

WIST U DAT?

Het belangrijkste is goed ventileren ter voorkoming van COVID-19