Over ons

Lees hier meer over ons

Ontdek de kracht achter Ventileerkracht

Ontdek de kracht van ventileerkracht
Wij zorgen voor goede ventilatie en een gezond binnenklimaat.

Lage CO2 concentraties in de klas zijn essentieel voor concentratie, gezondheid en optimale leerprestaties. Ter voorkoming van COVID-19 is goede ventilatie belangrijker dan ooit, maar niet vanzelfsprekend. Dat ontdekte Marvin Emmery de afgelopen jaren, toen hij met glashandel Emmery glasreparaties op scholen verrichtte. Mede door een gebrek aan kennis en ervaring wordt vaak nagelaten om de aanwezige ventileermogelijkheden goed te benutten. Bovendien is de natuurlijke ventilatiemarkt de laatste jaren flink in beweging. Deze innovatieve ventilatiemogelijkheden zijn vaak zeer betaalbaar, daarnaast biedt de overheid ook financiële ondersteuning. Zij stimuleren graag een gezond binnenklimaat en stellen hiervoor subsidie en financiering beschikbaar, zo ontdekte Marvin in de praktijk. Hij startte Ventileerkracht.

Onze missie?
Het onderwijs in Nederland helpen op de best mogelijke manier te ventileren, om leerlingen gezond te houden en de schoolprestaties optimaal.

Hoe we dat doen?
Stap 1 - Meten.
We meten de kwaliteit van het binnenklimaat.

Stap 2 - Weten. 
We analyseren de metingen en brengen advies uit.

Stap 3 - Verbeteren. 
We presenteren oplossingen in overzichtelijke scenario’s.

Stap 4 - Advies. 
We bespreken de scenario’s en subsidie- en financieringsmogelijkheden.

Stap 5 - Uitvoeren. 
We begeleiden desgewenst aanpassingen in en aan het gebouw.

Stap 6 - Resultaat. 
We bieden nazorg in de vorm van periodiek onderhoud.

Kortom, Ventileerkracht neemt het complete probleem “ventilatie” uit handen.

Ventilatie

Muffe geurtjes in het klaslokaal, beslagen ramen, half-slaperige of ongeconcentreerde leerlingen. Het zijn allemaal tekenen dat de ventilatie in scholen niet goed is. Ongeveer 80% van de scholen heeft een slecht binnenklimaat en dat heeft negatieve gevolgen voor zowel leerlingen als leerkrachten. Goede ventilatie in scholen zorgt voor een gezond binnenklimaat en verbetert de gezondheid, concentratie én leerprestaties.

Huidige ventilatie-eisen

De overheid heeft in Nederland een bouwbesluit opgesteld, waarin ook eisen voor ventilatie zijn opgenomen. Ook het Plan van Aanpak Frisse Scholen schrijft diverse regels voor, waarvan eentje uitgebreid ingaat op het binnenmilieu in scholen. Ook GGD Nederland heeft inspraak in deze kwestie. Wat bij alle partijen overeenkomt, is dat er uitgegaan wordt van het CO2 gehalte in de lucht.